PCB-SANERING

Behöver er fastighet PCB saneras? Asbestsanerarna kan PCB-sanering och hjälper er att sanera PCB från exempelvis golvmassor. PCB är en grupp industrikemikalier som under årens lopp i vissa fall har adderats i byggmaterial så som fog och golvmassor för dess mjukgörande egenskaper. Efter hand så har PCB dock visat sig vara skadligt för både djur och natur. Detta ledde till att nyanvändning av PCB förbjöds i Sverige 1978. Ämnet finns dock fortfarande på en del platser och därför behövs PCB sanering. Dom vanligaste platser som PCB finns på är mellan fönsterkarmar på fastigheter av större karaktär, dvs. flerfamiljshus men det kan även finnas mellan fasadblock som tätning samt inom industrianläggningar.

Då PCB är miljöfarligt så räcker det inte med att avlägsna materialet från byggnaden utan det är minst lika viktigt att det tas omhand på ett bra sätt och på grund utav dess miljöfarliga bieffekter så är kontrollen ganska omfattande. När saneringen är gjord så behöver materialet samlas in noggrant och hanteras enligt föreskrifter så att saneringsarbetet inte bidrar till spridningen av PCB. Vi på Asbestsanerarna utför PCB sanering noggrant och alltid med hänsyn till miljön.

Vi har givetvis behörighet från Miljöförvaltningen och är även godkända utav Länsstyrelsen för transport och destruering av PCB på anvisade återvinningsstationer. För sanering av PCB är handläggningstiden på Miljöförvaltningen 3 veckor så det gäller att vara ute i god tid.