MILJÖINVENTERING

Vid rivningsarbeten och ombyggnationer är det viktigt att att göra en miljöinventering för att vara på den säkra sidan. Är lokalerna eller byggnaderna uppförda under den tid man använde asbest så kan vi göra en miljöinventering och provtagning för att kontrollera området och eventuell förekomst av asbest. Innan andra bygginsatser och renoveringar utförs, måste kanske objektet saneras för asbest. River man upp en matta som innehåller asbest, utan att bygga upp en luftsluss kan asbestfibrerna spridas fritt i fastigheten via ventilationen. Omfattningen och kostnaderna för asbestsanering kan då bli mycket kostsamma, där kan t ex kostnader för alternativt boende och eftersanering/avtorkning av asbestdamm uppgå till tiotusentals kronor.