ETERNITSANERING

Behöver ni hjälp med eternitsanering? Har ni eternittak eller kanske eternitplattor någonstans i eller på huset? Då kan vi på Asbest sanerarna hjälpa er med eternitsaneringen – säkert, smidigt och noggrant. Eternit är ett asbesthaltigt material som började tillverkas i början av 1900 – talet och användes i asbest plattor på hus fasader och tak runt 30-50 talet. Det består bland annat utav en blandning av cement och asbest. Asbestfibrerna bidrog till en del positiva egenskaper såsom att cementen blev seg och elastisk vilket gjorde den lätt att arbeta med. Detta i kombination med att den är väldigt väderbeständig gjorde eterniten till en överlägsen produkt för tak och fasadbeläggning, lim, kakel, fog med mera. Eternitplattor och eternittak blev snabbt populärt i Sverige och det finns därför än idag i och på många byggnader.

I början av 70 – talet så började man dock se ett samband mellan olika lungsjukdomar och arbete med asbestcementskivor varpå tillverkningen av eternit successivt förbjöds. Vid delning, sågning eller slipning av eternitplattor så bildas ett damm som är farligt vid inandning. Det är därför viktigt att eternitmaterial och arbete med eternittak utförs på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Så om ni har eternittak som behöver repareras eller rivas eller kanske eternitplattor i fasaden så kan Asbest sanerarna hjälpa er.

Vi på Asbest sanerarna har behörighet från Arbetsmiljöverket samt Miljöförvaltningen och är givetvis även godkända av Länsstyrelsen