ASBESTSANERING

Arbetsmiljöverket har regler för hur behöriga saneringsföretag ska sanera asbest. En yrkesmässig asbestsanering inleds med att området spärras av och säkerhets- och luftslussar sätts upp. Ett undertryck i slussen hindrar asbestfibrerna från att ta sig ut i andra kringliggande lokaler. Asbestsanerarna använder speciella skyddskläder, och masker med ett såkallat P3-filter. Våra dammsugare och luftrenare har även dessa speciella mikrofilter. Efter avslutad rivning och innan saneringszonen lämnas för efterventilering skall alla ytor samt utrustning dammsugas och våttorkas. Även dammsugaren rengörs och filtret byts ut. Allt avfall hanteras på ett sätt så att asbesten inte sprids, och transporteras sedan för deponi vid Gladö Kvarn eller närmast belägna återvinningscentral.

Kontakta oss för mer info och offert