Om asbest

Var finns asbest?

Det är vanligast att man hittar asbest i äldre hus, uppförda eller renoverade före 1977, speciellt på 50-, 60- och 70-talet användes det mycket asbest. Om du står inför en renovering eller skall köpa en ny fastighet och vill få reda på om du eventuellt behöver budgetera för en asbestsanering, läsa vidare för att se mer detaljerat på vilka ställen det kan finnas asbest.

Asbest förekommer bland annat i:

  • Armerad plast
  • Svartlim mellan betongen och golvmattan
  • Eternitplattor på vägg eller fasad
  • Kakelfix och kakelfog
  • Frånluftskanaler i eternit på hus från 40-tal och 50-tal
  • Limmet som använts till golvmattor och golvplattor sk ”svartlim”
  • Eternitplattor som brandskydd i tak i garage/källare
  • Golvplattor och golvmaterial av äldre modell
  • Isoleringsmaterial och murbruk.

Du kan se bilder på asbest i vårt bildgalleri.

Vad är asbest?

Asbest är ett samlingsnamn för sex olika mineraler och brukar delas in i brun, blå och vit asbest. Egentligen är asbest en fantastiskt produkt med många användningsområden.

Problemet med asbest uppstår när asbestfibrer frigörs vid en rivning eller en brand. Asbestfibrerna är extremt små och tunna och när de frigörs i luften kan de sväva runt i flera dagar innan de lägger sig. Andas man in asbest över tid riskerar man skador på lungorna. Detta medför svårigheter att andas och i värsta fall kan cancer utvecklas.

Om man inte sanerar asbestdammet snabbt sprids de genom luftströmmar och via ventilationen.

Utsatt för asbest i ditt arbete?

Har du varit med om en ”svartrivning”, som genomförts utan skyddskläder eller avspärrningar och utan information till de anställda?

Vill du bli asbestsmart på jobbet?

Vissa yrkesgrupper inom byggbranschen löper stor risk att komma i kontakt med asbest. Rörläggare, elektriker, städpersonal, snickare och golvläggare som hanterar och river byggmaterial i hus av äldre modell som kan innehålla asbest.

Endast företag med tillstånd från arbetsmiljöverket med behörig och utbildad personal inom asbestsanering får arbeta med asbest.

Läs Byggnads broschyr om asbest på knappen nedan:

Bli asbestsmart